top of page

Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб


Вашій увазі пропонується Збірник методичних матеріалів «Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Доробок присвячений актуальним питанням запровадження громадянської освіти в систему професійного навчання державних

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.


У Збірнику розкрито основні підходи до формування та реалізації державної політики України в галузі освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, запровадження «Good Governance» як сучасної парадигми державного управління, обґрунтовано вплив громадянської освіти на формування культури громадянськості, запровадження політики гендерного паритету, формування безконфліктного середовища. Представлено рекомендації щодо розробки програм підвищення кваліфікації із розвитку громадянських компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, запровадження компетентнісного підходу у навчанні. Також у Збірнику презентовано кращі практики навчально-методичного забезпечення формування та розвитку громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.


Ця наукова розробка виконана в рамках комплексного наукового проекту «Державне управління і місцеве самоврядування» НАДУ при Президентові України. В основу матеріалів покладено результати науково-дослідної роботи «Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування».


Розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, теоретиків і практиків державного управління, а також усіх, хто цікавиться питаннями формування та розвитку громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.


Завантажити:


Comments


Останні публікації

bottom of page