top of page

Семінар-тренінг «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування»

З 16 по 18 вересня 2015 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбувся перший модуль всеукраїнського семінару-тренінгу з підготовки тренерів для державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування. Захід проведено в рамках впровадження швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU).


Семінар-тренінг відкрили віце-президент Національної академії Марина Білинська, директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства з питань державної служби України Марина Канавець та керівник проекту в Україні Наталія Протасова.


В рамках проекту навчання розпочали викладачі та працівники центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, викладачі Національної академії та Школи вищого корпусу державної служби Національного агентства України з питань державної служби.


Навчальний курс за програмою проходять 24 учасників з 10 регіонів України: Хмельницької, Миколаївської, Полтавської, Київської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Харківської, Тернопільської та Черкаської областей.


Протягом трьох днів семінару українські та швейцарські експерти Біатрікс Цумстаг, Мартін Ретцель, Юлія Молчанова та Мар’яна Орлів провели тренінги з освіти для демократичного громадянства і демократичного врядування. Основними темами роботи заходу стали:

  • Демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства.

  • Демократія: зміст і особливості. Сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування.

  • Освіта для демократичного громадянства та Освіта з прав людини.


До роботи семінару були залучені експерти з питань демократії та місцевого самоврядування: політолог Олександр Радченко, д.н.держ.упр., професор, професор Академії Поморська в Слупську (Польща), Олександр Бухтатий, к.н.держ.упр., головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, секретар Національної спілки журналістів України; та Ірина Пантелейчук, д.н.держ.упр., завідувач сектором духовного розвитку департаменту освіти, науки і духовного розвитку Адміністрації Президента України.


Програму семінару-тренінгу розроблено з урахуванням основних положень Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), яка була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року.


Тематика дидактичних семінарів для тренерів з підготовки державних службовців з ОДГ/ОПЛ, а також впровадження модуля «Демократичне громадянство» за проектом включає навчання за трьома блоками в ході трьох очних семінарів та курсу дистанційного навчання. В результаті учасниками та тренерами буде розроблено навчальний курс з ОДГ/ОПЛ для програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.


Нагадаємо, що в рамках проекту DOCCU Національна академія забезпечує впровадження Компоненту 1 «Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування» на національному рівні. Проект спрямовано на розбудову громадянського суспільства в Україні з метою:

  • посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ;

  • реалізації принципів good governance (належного врядування) шляхом поширення освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) серед державних службовців;

  • створення і впровадження навчального курсу з ОДГ/ОПЛ в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;

  • посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.


До кінця 2015 році в рамках проекту буде завершено навчання 60 тренерів з ОДГ/ОПЛ для державних службовців з усіх регіонів України. Безпосереднє впровадження курсу з ОДГ/ОПЛ у систему підготовки державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в України триватиме до травня 2016 року.コメント


Останні публікації

bottom of page