top of page

Учасники з 12 регіонів України розпочали навчання за програмою підготовки тренерів «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і працівників місцевого самоврядування»

З 12 по 14 березня 2015 року в Національній академії державного управління при Президентові України в рамках всеукраїнського семінару-тренінгу з підготовки тренерів для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування розпочала навчання друга група учасників проекту. Захід відбувся в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU).


Семінар-тренінг відкрила керівник проекту в Україні Наталія Протасова, д.пед.н., професор, завідувач кафедри управління освітою Національної академії. Швейцарську сторону представляла керівник відділу освіти та суспільства департаменту професійного розвитку Цюріхського педагогічного університету Біатрікс Цумстаг.


У семінарі взяли участь викладачі центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також викладачі Національної академії. У навчанні взяли участь представники 12 регіонів України: Закарпатської, Київської, Чернівецької, Чернігівської, Житомирської, Хмельницької, Одеської Вінницької, Львівської, Запорізької, Сумської та міста Києва.


Упродовж трьох днів семінару українські та швейцарські експерти Біатрікс Цумстаг, Мартін Ретциль, Людмила Паращенко, Юлія Молчанова та Мар’яна Орлів провели тренінги з освіти для демократичного громадянства і демократичного врядування. Основними темами для обговорення стали:

  • Демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства.

  • Демократія: зміст і особливості. Сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування.

  • Освіта для демократичного громадянства та Освіта з прав людини.


До роботи семінару були залучені експерти з питань демократії та місцевого самоврядування: Олександр Бухтатий, к.держ.упр., головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, секретар Національної спілки журналістів України, Ірина Пантелейчук, д.держ.упр., доцент, завідувач сектору духовного розвитку Департаменту освіти, науки та духовного розвитку Адміністрації Президента України.


Програму семінару-тренінгу розроблено з урахуванням основних положень Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), яка була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року.


Тематика дидактичних семінарів для тренерів з підготовки державних службовців з ОДГ/ОПЛ, а також впровадження модуля “Демократичне громадянство” у рамках проекту включає навчання за трьома блоками в ході трьох очних семінарів та курсу дистанційного навчання. У результаті учасниками та тренерами буде розроблено навчальний курс з ОДГ/ОПЛ для програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.


Нагадаємо, що в рамках проекту DOCCU Національна академія забезпечує впровадження Компоненту 1 “Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування” на національному рівні. Проект спрямовано на розбудову громадянського суспільства в Україні з метою:

  • посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ;

  • реалізації принципів “good governance” (належного врядування) шляхом поширення освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) серед державних службовців;

  • створення і впровадження навчального курсу з ОДГ/ОПЛ в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;

  • проведення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.


У 2015 році діяльність за проектом передбачає навчання на семінарах-тренінгах ще однієї групи з 20 нових тренерів з ОДГ/ОПЛ для державних службовців, та безпосереднє впровадження курсу з ОДГ/ОПЛ у систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в України.


Comentários


Останні публікації

bottom of page