top of page

В Київській області завершилось навчання директорів шкіл в рамках курсу «Освіта для демократичного громадянства у практиці навчального закладу»

На базі Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 21 грудня 2015 року відбувся другий модуль семінару-тренінгу для директорів шкіл «Освіта для демократичного громадянства у практиці навчального закладу». Захід проводився в рамках швейцарсько-українського освітнього проекту “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів Київської області презентували свої напрацювання щодо розвитку демократичного врядування в загальноосвітніх навчальних закладах та обговорили подальше впровадження ідей, принципів, а також технологій демократичного врядування в школі. Всього в семінарі-тренінзі взяли участь 32 директора шкіл.


Учасники та тренери, а також експерти проекту: Наталія Бендерець, перший проректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук та Олександр Полтавцев, в. о. завідувач кафедри філософії освіти та управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат філософських наук, поділились практичними напрацюваннями та досвідом щодо ключових аспектів демократичного врядування в школі. Серед них особливу увагу приділили темам демократичної культури, ключовим сферам демократичного врядування в навчальному закладі, формуванню громадянських компетентностей учнів та вчителів, а також розвитку учнівського самоврядування.

Директори розробляли модель демократичного врядування, робили SWOT-аналіз діяльності загальноосвітніх навчальних закладах. Результати роботи керівників були представлені у вигляді портфоліо та презентацій.


Набутий досвід та знання дали змогу визначити ряд актуальних питань у сфері викладання громадянської освіти для керівників загальноосвітніх навчальних закладів:


  • високий рівень значимості впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) у середній школі та її вплив на розвиток суспільно-політичної свідомості учнів;

  • необхідність предмету ОДГ/ОПЛ в школі, як засіб навчання та виховання громадянина;

  • правильна орієнтація вчителя щодо змісту ОДГ/ОПЛ, зважаючи на політичні та законотворчі зміни в країні;

  • залежність впровадження та розвитку ОДГ/ОПЛ від адміністративно-централізованої системи управління освітою в нашій країні;

  • зосередження уваги на новітніх практиках, методиках та інструментарії викладання громадянської освіти, так як постійне професійне зростання сприятиме застосуванню нових форм та методів викладання ОДГ/ОПЛ;

  • необхідність заміни інформаційного підходу до навчання на проблемно-діяльнісний навчальний підхід, спрямований на виховання самостійних ініціативних і відповідальних членів суспільства;

  • важливість перегляду чинних стандартів, програм та навчально-методичного забезпечення щодо компетентісно-спрямованої стратегії викладання ОДГ/ОПЛ у загальноосвітніх навчальних закладах.


Також, необхідним є проведення систематичних досліджень щодо змістового наповнення та добору чітких підходів щодо системного впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини в Україні освіти, а також моніторингу й оцінки ефективності громадянської освіти у формуванні громадянської компетентності.

Comments


Останні публікації

bottom of page