top of page

Способи формування демократичних цінностей у сучасному суспільстві крізь призму права і моралі

Протягом 4–8 грудня вчителі правознавства у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти долучилися до розгляду важливих аспектів розвитку громадянських компетентностей в Україні.


Центральними темами обговорення, що відбувалося у формі тренінгів, семінарів, практичних занять і круглих столів, стали «Освіта для демократичного громадянства (ОДГ) та освіта з прав людини (ОПЛ) як методологічний підхід», а також «Демократія, свобода, толерантність у міжнародно-правових документах та вітчизняному законодавстві». У ході занять тренер проекту DOCCU Ігор Гусаков окреслив базові принципи ОДГ/ОПЛ: навчання «про», «через», «для» демократії, акцентував на ключових цілях швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU, спрямованого на утвердження цінностей відкритого суспільства в українській освіті. При цьому вчителі ознайомились із змістовими та методичними аспектами посібників Ради Європи із серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та ін.


Під час виконання тематичних дидактичних вправ вчителі-правознавці практично попрацювали над положеннями Загальної декларації прав людини та інших правозахисних документів, що своїм змістом становлять базу демократичної освіти. Цікавими видалися міркування освітян у рамках круглого столу «Способи формування демократичних цінностей у сучасному суспільстві крізь призму права і моралі», меседжем якого стала теза: «Демократії в українській освіті – бути!»Comments


Останні публікації

bottom of page