top of page

Демократія як освітній пріоритет

Під час проведення соціогуманітарного модуля з вчителями захисту Вітчизни у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 6 листопада порушувалась тематика, що є вкрай актуальною для вітчизняного освітнього простору – розвиток громадянських компетентностей, які ґрунтуються на засадах демократії.


Розглядаючи різні грані демократії, вчителі дізналися про швейцарсько-український проект DOCCU, який спрямований на створення освітнього середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини. Тренер Ігор Гусаков зосередив увагу слухачів на змісті посібників з освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) авторства Р. Голлоба та ін. 


Працюючи над вправами з посібників, учасники заняття змоделювали ситуації, які проілюстрували сутність плюралізму, що ґрунтується на багатоманітності поглядів, але водночас передбачає наявність цінностей та правил, які можуть допомогти узгодити певні позиції та інтереси в суспільстві. А у цьому, серед іншого, – й суть демократії, утвердження якої є актуальним пріоритетом української освіти.

コメント


Останні публікації

bottom of page