top of page

Громадянськість як складова особистісних якостей бібліотекаря

12 жовтня під час навчального заняття в рамках курсів підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів розглядалось питання професійної компетентності бібліотекарів та ролі бібліотеки в Новій українській школі.


Слухачі розглянули основні складові професійної компетентності бібліотекаря, акцентуючи увагу на першочерговості розвитку таких її компонентів, як емоційна, перцептивна, рольова та інформаційна компетентність. Викликом для багатьох, за словами бібліотекарів, є соціальна компетентність, адже необхідність знання етики ділового спілкування, уміння запобігати конфліктам, уміння оперувати інформацією та налагоджувати зв’язки обумовлюється багатогранністю ролей, які виконує бібліотекар. Особливу зацікавленість викликала одна із складових особистісних якостей бібліотекаря, а саме громадянськість. Слухачі обговорили можливості її реалізації в професійній діяльності.


Нова українська школа потребує нової бібліотеки. По завершенню заняття бібліотекарі прийшли до висновку, що бібліотека як складова інноваційного освітнього простору стане реальністю лише за умови організації її діяльності на партнерських засадах.


Останні публікації

コメント


Останні публікації

bottom of page