top of page

Моделювання навчально-виховного процесу в контексті громадянської освіти

13 грудня 2017 року на базі Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний навчально-практичний семінар «Моделювання навчально-виховного процесу в контексті громадянської освіти» в рамках проекту професійного розвитку «Шляхи формування громадянських компетентностей у шкільній природничо-математичній освіті». З учасниками семінару працювали майстер-тренери проекту DOCCU: Олена Буряк, Ольга Кечик та Надія Лисенко.


Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» вимагає змін у традиційних методах роботи з учнями. Такий інноваційний підхід передбачає, що методи навчання мають інтегрувати завдання виховання свідомого та активного громадянина в навчальні цілі кожного предмету. Це, в свою чергу, вимагає спільних зусиль усіх учителів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, тісної міжпредметної взаємодії під час реалізації змісту навчання, а також змін в організації діяльності усієї школи як інституції. На передній план виходить готовність учителя реалізовувати своє право на академічну автономію у поєднанні зі зміцненням автономії школи, актуалізує потребу в допоміжних методичних матеріалах.


Заключний етап проекту передбачав моделювання та презентацію уроків природничо-математичного циклу з врахуванням принципів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Зміст авторських уроків усіх учасників проекту повністю сприяє формуванню соціальної та громадянської компетентностей на уроках природничо-математичного циклу в межах наскрізної змістової лінії «громадянська відповідальність» щодо становлення загальної культури школяра, виховання особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством.


На семінарі майстер-тренери провели з учасниками ряд інтерактивних вправ («Кучер», «Вибір дороги», «Павутина життя»), які допомогли педагогам закріпити навички демократичного стилю педагогічного спілкування.Фінальним акордом стали слова учасників заходу: «Нова школа вимагає нового вчителя. Не просто нового з новим інструментарієм, а з новим мисленням. І от оце кардинально нове мислення надав нам цей проект. Такі заходи максимально сприяють формуванню соціальної, громадянської та загальнокультурної компетентностей учнів, підвищують рівень професійної майстерності педагогів».Коментарі


Останні публікації

bottom of page