top of page

Освітня поїздка команди DOCCU до Швейцарії

Під час освітньої поїздки в Цюріх, яка відбулась 1-5 жовтня, делегація проекту DOCCU велику увагу приділила вивченню ефективних практик педагогічної освіти в цілому та викладанню громадянської освіти. В освітній поїздці взяли участь координатори проекту DOCCU з восьми пілотних областей, команда проекту, медіа.


Важливою складовою освітньої поїздки став візит до початкової та середньої шкіл села Нідервенінген, в ході якого керівники та вчителі презентували особливості організації навчального процесу. Також відбулося відвідування уроків. В основі освітньої політики полягають гуманістичні принципи великого швейцарського просвітника І.Песталоцці – жодної дитини позаду, поза увагою. Школа має заохочувати учнів до самопізнання, самовідповідальності та здатності до самоорганізації, сформувати у них максимум життєвих навичок.Про навчання вчителів як про практичну підготовку до професії, а не опрацювання академічних трактатів, про демократію не як особисту свободу, а як прозорість у визначенні особистісних ролей та індивідуальну відповідальність у виконанні своїх обов’язків розповів проректор Цюріхського педагогічного університету.Швейцарська шкільна освіта має новий «Навчальний план 21 ст», що ґрунтується на компетентностях. Разом з професором Цюріхського педагогічного університету Рольфом Голлобом, головним експертом проекту DOCCU (Швейцарія), учасники поїздки аналізували, як 20 компетентностей, розроблених в проектах Ради Європи з просування демократії, впроваджуються в повсякденному житті школи. Учителі звіряють свою роботу з дескрипторами компетентностей для культури демократії. При цьому в Швейцарії окремого шкільного предмета як громадянська освіта чи освіта з прав людини немає. У Швейцарії не говорять про демократію, там навчають, навчаються та живуть в демократії.


Учитель має організувати навчання, а не бути єдиним джерелом знань. Компетентності формуються через діяльність і особистий досвід. Адже, як зазначає Рольф Голлоб: «Мало вірити в демократію, і мало знати про її переваги для всіх і кожного. Для ефективного практикування демократії слід опанувати навички демократичної участі. У іншому випадку ми приречені на розчарування в демократії. І цінність ОДГ/ОПЛ полягає у тому, що вона дає можливість відчути на практиці результати компромісу між свободою та відповідальністю в малому мікросуспільстві (класі, школі) з подальшою проекцією навичок демократичної участі на громаду».Comments


Останні публікації

bottom of page