top of page

Педагогіка партнерства: сутність та основні зміни

На базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів розпочалось навчання для тренерів з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти. Другий день навчального тренінгу був наскрізно пронизаний дитиноцентризмом та педагогікою партнерства. З учасниками працювали Наталія Кравець та Гриньова Марія, майстер-тренери проекту DOCCU.Під час проведення практичного модуля «Педагогіка партнерства: сутність, основні зміни», окрім методичних ресурсів, отриманих тренерами в ході навчання педагогів з питань впровадження проекту Державного стандарту початкової загальної освіти, організованого за ініціативи МОН в липні 2017 року, також були використані навчально-методичні ресурси проекту DOCCU. Так у ІІ томі «Навчаємо демократії» з серії посібників «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та інших містяться базові матеріали з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, які можуть бути використані вчителями з метою поглиблення своїх знань щодо основних принципів організації керівництва навчальним процесом і вибору форм навчання, оцінювання досягнень учнів, умов навчання та викладання задля реалізації концептуальних принципів Нової української школи, а саме дитиноцентризму та педагогіки партнерства.Узагальненням дня стало утвердження думки, що базовими принципами партнерства «вчитель-учень», «вчитель-батьки», «учень-учень», «учень-батьки» є усвідомлення єдності цінностей для учнів, батьків та вчителів, а саме: визнання гідності та прав людини, повага до особистості, рівність, взаємопідтримка, толерантність. І школа, дружня до дитини, стане можливістю лише за умови відкритого діалогу всіх учасників освітнього процесу.

Comments


Останні публікації

bottom of page