top of page

Педагогіка партнерства в Новій українській школі

12 лютого для педагогів-організаторів, які проходять курси підвищення кваліфікації на базі «Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради», був проведений практичний модуль «Педагогіка партнерства в Новій українській школі: ключові засади та нові підходи». Під час виконання практичних завдань слухачі курсів були ознайомлені з можливостями використання навчально-методичних ресурсів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у позакласній виховній роботі з учнівськими спільнотами, які знаходяться у вільному доступі на освітній онлайн-платформі https://www.living-democracy.com.
Велика увага була приділена необхідності створення умов для наскрізного процесу виховання, зокрема через дотримання загальношкільного, діяльнісного та партисипативного підходів у розвитку в учнів соціальних та громадянських компетентностей. Як результат, педагоги-організатори визначили ціннісні орієнтири у своїй професійній діяльності та перспективи розвитку демократичного врядування в школі через оновлення підходів до здійснення позакласної виховної роботи.

Comments


Останні публікації

bottom of page