top of page

Переосмислення ролі вчителя в контексті демокртатії

На сучасний урок впливає багато чинників, однак вирішальним є вплив особистості вчителя, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати під час управління навчальною діяльністю психологічні особливості кожного учня.


В рамках опрацювання модулю «Розвиток громадянських компетентностей» вчителі фізичної культури під час проходження курсів підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів  взяли участь в навчанні на тему «Домінуючий стиль педагогічного спілкування та керівництва навчальним процесом: переосмислення ролі вчителя в контексті демократії». Мета навчання полягала у поглибленні обізнаності педагогів у сфері освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), визначенні основних засад демократичного уроку та актуальності розвитку у вчителів соціально-особистої компетентності як основи для формування демократичного стилю педагогічного спілкування та керівництва навчальним процесом.


В ході навчання вчителі ознайомилися з основними характеристиками сучасного демократичного уроку, під час анонімного опитування визначили власний домінуючий стиль керівництва навчальним процесом. Працюючи в групах, слухачі проаналізували переваги та недоліки авторитарного, ліберального та демократичного стилю педагогічного спілкування, спрогнозували, як може вплинути на учнів урок, якщо певний стиль буде домінуючим; визначили особистісні та технологічні складові образу демократичного вчителя з погляду учнів, вчителів та батьків.

Знайомлячись з можливістю використання методичних ресурсів проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» в шкільній практиці, вчителі опрацювали І том посібників з питань ОДГ/ОПЛ «Навчаємо демократії» та «Посібник для підготовки вчителів з питань ОДГ/ОПЛ». Так зокрема вчителями були практично опрацьовані особисті якості вчителя, які необхідні педагогам в їхніх щоденних стосунках з учнями, складові соціально-особистої компетентності вчителя, змодельовано ознаки демократичного стилю поведінки вчителя.

Слід зазначити, що для організації спільної навчальної діяльності на принципах відкритості, особистісної спрямованості, мобільності та демократичності важливо дотримуватися певних норм у відносинах учителів та учнів. З огляду на це вчителі були ознайомлені з методом «Потрійний крок професійного фідбеку» та мали змогу відпрацювати його практичного.


Підводячи підсумки навчання, вчителі зазначили, що демократичний стиль – найбільш сприятливий спосіб організації реального співробітництва педагога і школярів, а підготовка до демократичного уроку потребує від учителя затрат сил і часу, однак, в першу чергу, кожному із педагогів потрібно розвивати в собі соціально-особистісну компетентність, адже: «Лише той Учитель, хто вчить, як живе» (Г. Сковорода).

Comments


Останні публікації

bottom of page