top of page

Роль методичного об’єднання учителів суспільствознавчих дисциплін у реалізації базових принципів ОДГ/ОПЛ та формуванні громадянської компетентності школярів

3 жовтня на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся семінар-практикум «Роль методичного об’єднання учителів суспільствознавчих дисциплін у реалізації базових принципів ОДГ/ОПЛ та формуванні громадянської компетентності школярів».


Любов Шелемей ознайомила учасників з сучасними тенденціями, які викликають необхідність змін в освіті, адже сьогоднішня трансформація освіти в Україні – це не тільки зміна полюсів адекватно параметрам суспільно-політичного та культурно-національного життя, а відповідь на стратегічні імперативи освіти третього тисячоліття з її орієнтацією на людину, на фундаментальні загальнолюдські цінності, на послідовну демократизацію всього освітнього процесу.

Учасники семінару разом із тренерами Світланою Бондаренко, Галиною Гафійчук та Христиною Дудою опрацювали поняття: школа демократичних цінностей, професійна компетентність педагога, компетентнісно зорієнтований урок, інтегровані надпредметні та міжпредметні змістові лінії, ключові і предметні компетентності.


Одним із пріоритетних завдань шкільної освіти є створення умов для виховання особистості, здатної самостійно, результативно, дотримуючись принципів моралі вирішувати суспільні й особисті проблеми. Саме тому в практичній частині семінару, застосовуючи методику і технології конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку суспільствознавчих дисциплін, педагоги розробляли модель заняття, що працює на реалізацію інтегрованої змістової лінії «Громадянська відповідальність».


На завершення учасники семінару-практикуму представили та обговорили плани роботи методичного об’єднання «Розвиток професійної компетентності вчителя у формуванні громадянина України».
Comentarios


Останні публікації

bottom of page