top of page

Методичні рекомендації щодо запровадження наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у позакласній виховній роботі закладів загальної середньої освіти

Електронне видання «Методичні рекомендації щодо запровадження наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у позакласній виховній роботі закладів загальної середньої освіти» розроблено для педагогів-організаторів, класних керівників, які прагнуть ефективно поєднати зміст позакласної виховної роботи з наскрізною змістовою лінією «Громадянська відповідальність».


Запропоновані методичні рекомендації допоможуть визначити педагогу-організатору, класному керівнику перелік ключових понять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, формування яких можна реалізувати в освітньому процесі. Розробки соціальних учнівських ініціатив та плану роботи дискусійного клубу, занять з класними спільнотами та лідерами шкільного самоврядування наочно продемонструють, як гармонійно включити партисипативні методи і прийоми формування в учнів громадянських компетентностей, основаних на підході «навчання через участь», а саме включення учасників освітнього процесу до діяльності, співуправління та практичного вирішення питань у колективах, громадах і спільнотах.


Розробник: Гриньова Марія – методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей.

Розробку здійснено за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».

 

Завантажити в PDF форматі:

Comments


Останні публікації

bottom of page