top of page

Створення школи для життя – концептуальна засада реформування сучасної української освіти

Основою для розбудови Нової української школи є налагодження партнерських стосунків між школою, сім’єю та громадою і розвиток демократичного врядування в навчальних закладах освіти.


У ході круглого столу з питань проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті у контексті Концепції Нової української школи», який відбувся 14 липня в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, була проведена презентація методичних ресурсів швейцарсько-українського проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», основна мета якого полягає у підтримці сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ).Регіональні майстер-тренери проекту Марія Гриньова та Наталія  Кравець презентували педагогам пілотних шкіл навчально-методичний комплект ОДГ/ОПЛ, який складається з навчально-методичних матеріалів, розроблених для всіх учасників навчального процесу. Так Марія Гриньова, регіональний тренер проекту компоненту «Керівники шкіл», зазначила, що використання керівниками навчальних закладів методичного ресурсу проекту DOCCU може посприяти у створенні сприятливого демократичного середовища у всіх сферах життєдіяльності школи, налагодженню партнерських стосунків між школою, сім’ю та громадою, організації навчального процесу на демократичних засадах. Марія Гриньова відмітила, що ключову роль на шляху демократичних перетворень в школі відіграє вчитель і Нової української школи не буде без нового вчителя. А новий український вчитель – це вчитель, який сповідує такі демократичні цінності, як повага гідності, рівність, толерантність, емпатія, взаємоповага, справедливість, рівність та верховенство права. Саме тому кожен вчитель має усвідомити, що інтегроване навчання, коопероване навчання чи будь-яке інше навчання – це лише інструменти, однак кожен з нас повинен в першу чергу переосмислити свою роль в контексті оновлення сучасної школи та демократизації навчального процесу і плекати у собі такі особисті якості, як справедливість, відкритість, неупередженість, співпереживання, впевненість у собі, чутливість, повага, самосвідомість та готовність до діалогу. Наталія Кравець, регіональний тренер проекту компоненту «Вчителі», знайомлячи вчителів початкових класів з посібниками з ОДГ/ОПЛ, окреслила можливість їх використання в контексті інтеграції освітніх галузей та реалізації компетентнісного підходу до навчання. Тренер зазначила, що в посібниках, окрім розробок занять, методичних коментарів, містяться навчальні ресурси для вчителів та учнів, які можуть бути використані для інтеграції галузі громадянської освіти в інтегрований курс для учнів 1 класу.


Регіональний експерт проекту DOCCU в Одеській області Любов Задорожна зазначила, що регіональна проектна команда відкрита до співпраці з пілотними школами і розробить ряд заходів, які будуть спрямовані на ознайомлення вчителів пілотних шкіл із основними засадами ОДГ/ОПЛ, опанування технологіями формування громадянської компетентності на засадах ОДГ/ОПЛ, для керівників пілотних шкіл будуть проведені воркшопи, спрямовані на оновлення підходів щодо врядування в школі та налагодження партнерських стосунків між усіма учасниками освітнього процесу. Любов Задорожна відмітила, що використання методичних ресурсів проекту DOCCU дасть можливість підсилити демократичні перетворення, які будуть відбуватися в пілотних навчальних закладах на шляху впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Комментарии


Останні публікації

bottom of page