top of page

Про проєкт

DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні – це швейцарсько-український проект, який реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015-2018 роки, а саме в рамках її напрямку «Врядування та відновлення миру». Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (ШАРС) уповноважила Інститут міжнародних проектів в освіті Цюріхського педагогічного університету реалізувати проект DOCCU.

Донором проекту є Швейцарска Конфедерація.

Виконавцем проекту є Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія).

Партнерами з реалізації проекту в Україні є Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів та Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради.

Головна мета проекту – підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через:
✔ систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
✔ систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл.

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.

 

Пілотні регіони – Київська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Львівська, Луганська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області.
Перша фаза впровадження проекту триватиме з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2018 року.

В ході впровадження проекту важливою є співпраця та підтримка Адміністрації Президента України, Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії педагогічних наук України, обласних державних адміністрацій, міжнародних і громадських організацій.

Поширення знань про гендерну рівність є невід’ємним компонентом впровадження ОДГ/ОПЛ. Питання гендерної рівності складають важливу частину освітніх програм для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та вчителів.
Проект передбачає поширену та поглиблену імплементацію ОДГ/ОПЛ для досягнення наступних цілей:
✔ Посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ.
✔ Реалізація принципів «доброго управління» шляхом поширення знань про ОДГ/ОПЛ серед державних службовців за допомогою впровадження відповідного навчального курсу в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.
✔ Посилення національної дискусії щодо Демократичного Громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

Проект DOCCU має на меті впровадити ОДГ/ОПЛ на національному, регіональному та місцевому рівнях серед державних службовців та освітян, поділившись відповідними знаннями та практичним досвідом, які стануть доступними широкому загалу за допомогою стаціонарних та дистанційних форм навчання, а також поширення знань через засоби масової інформації і випуск спеціальних публікацій для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та освітян.


Проект DOCCU передбачає впровадження трьох головних та наскрізних компонентів:
✔ Компонент 1 «Державні службовці». Впровадження ОДГ/ОПЛ на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування України.
✔ Компонент 2 «Керівники шкіл» (директори шкіл). Впровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти керівників шкіл у Київській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Львівській, Луганській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
✔ Компонент 3 «Вчителі». Впровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти вчителів у Київській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Львівській, Луганській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Мета проекту зокрема полягає у створенні середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини, гендерна рівність, збалансований розподіл повноважень та економічна стабільність. Належне управління та гендерна рівність є пов’язаними темами, яким ШАРС приділяє особливу увагу. Хоча обидва поняття закріплені законом, треба докласти багато зусиль для мінімізації розриву між теорією закону та реальною дійсністю.

За час впровадження проекту DOCCU експертами з ОДГ/ОПЛ були перекладені та адаптовані навчальні посібники серії «Живемо в демократії».Томи І-VІ серії «Живемо в демократії» отримали свідоцтва Міністерства освіти і науки України та були рекомендовані для використання в освітньому процесі початкової та повної середньої школи, а також у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Переклади посібників українською широко використовуються та впроваджуються в рамках проекту DOCCU та інших проектів з ОДГ/ОПЛ. Матеріали розміщені у відкритому доступі на освітній онлайн-платформі «Живемо в демократії».

Останні публікації

bottom of page