top of page

Громадянська освіта – практичні кроки до демократичного суспільства

Протягом двох тижнів у січні 2019 року ключовими темами, що обговорювалась на курсах підвищення кваліфікації вчителів громадянської освіти у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, були сучасні освітні підходи у питанні практичної реалізації наскрізної тематичної лінії «Громадянська відповідальність» при вивченні громадянської освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, було всебічно проаналізовано такі ключові поняття демократії, як свобода, толерантність, гідність, плюралізм, відкритість. Педагоги, скориставшись посібниками з серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба та ін., які розміщені на міжнародній освітній онлайн-платформі www.living-democracy.com.ua, мали можливість одержати докладні відомості про змістові та методичні аспекти освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ).


Ігор Гусаков, майстер-тренер проекту DOCCU, окреслив сучасні освітні підходи у питанні практичної реалізації наскрізної тематичної лінії «Громадянська відповідальність» при вивченні громадянської освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.


Під час семінарів, обмінюючись думками, освітяни дійшли висновку про важливість та актуальність розвитку критичного мислення, яке допоможе учням уникнути однобічних суджень та впливу різноманітних маніпулятивних технологій як в оцінці історичного минулого, так і в сучасних суспільних реаліях. А розвиток громадянських компетентностей сприятиме здатності до усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та варіантів, активної участі в суспільних процесах, встановлення конструктивних відносин з іншими.

Comments


Останні публікації

bottom of page