top of page

Стаття “Побудувати громадянське суспільство” в газеті “Освіта України” №23 ‘ 2016

Єднання освіти влади і громади – саме таким є гасло швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностейв Україні» (DOCCU). Нині добігає завершення чергова його фаза, яка тривала два роки, проте надалі він не тільки не згортається, а навпаки – розширюється.


Основна ідея проекту – впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) у практику не лише навчальних закладів, а й органів влади. Передбачається створення середовища, в якому пріоритетами є верховенство права та прав людини, гендерна рівність, збалансований розподіл повноважень та економічна стабільність. Проект реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для нашої країни на 2015–2018 роки. Як зауважує керівник проекту зі швейцарської сторони Рольф Голлоб, «дієве громадянське суспільство – це практична основа децентралізації влади та залучення людей до реального управління і на рівні місцевих громад, і на регіональному й загальнодержавному рівні. Це той досвід, який Швейцарія здобувала понад 100 років і тепер радо поділиться ним з українцями».

Партнерами з реалізації проекту в Україні є Національна академія державного управління при Президентові України (саме цей заклад є координатором), Міністерство освіти і науки,


Національне агентство України з питань державної служби, Київський і Одеський ОІППО. Київщина й Одещина стали пілотними регіонами, де проект втілюється через систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл, а також систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.


Тема ОДГ/ОПЛ є новою навіть для Європи, де впроваджується не більш як 10–12 років.

До речі, Рольф Голлоб є фактично одним з ініціаторів втілення ідей демократичного громадянства на рівні Ради Європи. Нагадаємо: ця міжнародна інституція 2010 року прийняла Хартію з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.


– Дитина набуває життєві навички, навчаючись не тільки в школі, а й у родині, громаді, тому нам потрібно створювати демократичне середовище, – переконана керівник проекту в Україні, завідувач кафедри управління освітою НАДУ Наталія Протасова.


Перший компонент проекту – підготовка педагогів шкіл і позашкілля. Також навчанням охоплені представники районних методичних кабінетів. Проект «озброює» вчителів новими підходами, методиками демократичного викладання, які перед бачають важливість власної думки учня, його індивідуальності. Заняття для фахівців у тренінговій формі проводяться в рамках планового підвищення кваліфікації. За два роки від початку масштабного впровадження таке навчання вже пройшли вісім тисяч педагогів. У рамках проекту було створено унікальні навчальні програми, які базуються на тренінговій основі.


Другий компонент проекту передбачає підготовку директорів, зокрема, прищеплення принципів демократичного урядування в школі. «І в класі, й у навчальному закладі потрібно створювати атмосферу, яка б сприяла переходу на новий характер взаємин між учнями, вчителями й адміністрацією закладу», – зауважує Наталія Протасова.


Загалом понад 420 керівників шкіл пілотних областей здобули знання в рамках професійних курсів підвищення кваліфіка ції з ОДГ/ОПЛ та реалізовують проект у своїх навчальних закладах.

Школа не функціонує в ізольованому світі, а працює в умовах реальної громади – міста чи села. В контексті децентралізації, яка триває в Україні, підвищення активності громад – питання надзвичайно актуальне. Отже, третій компонент проекту DOCCU передбачає підготовку державних службовців і представників місцевого самоврядування, причому не лише тих, хтопрацює у сфері освіти.


За останні два роки проведено серію тренінгів для викладачів системи підвищення кваліфікації державних службовців, розроблено навчальніпрограми. Вже більше 10 тисяч держслужбовців підготовлено в рамках цього проекту за два роки.


Окремих модулів з ОДГ/ОПЛ у навчальному плані підвищення кваліфікації немає, але цей матеріал вплітається у дисципліни, які викладаються державнимслужбовцям.


У рамках проекту видано низку посібників із серії «Живемо в демократії», авторами цих посібників є швейцарські фахівці. В Україні її перекладено українською та російською мовами. Також найближчим часом буде видано збірку найкращих практик з розвитку громадянських компетентностей у державних службовців і представників місцевого самоврядування.

Наступна фаза проекту передбачає його поширення ще на шість областей: Полтавську, Херсонську, Івано-Франківську, Львівську, Дніпропетровську і Луганську. Але це не означає, що інші області не можуть звернутися до проекту. Всі навчальні матеріали з ОДГ/ОПЛ доступні для завантаження на освітній платформі з розвитку громадянських компетентностей doccu.in.ua.

Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України»


ПРЯМА МОВАМарія Гриньова, вчитель української мови, заступникдиректора Усатівського НВК «Школа-гімназія імені Вернидуба»Біляївського району Одеської області, майстер-тренер проекту:– Розглядаю свою участь у проекті в кількох вимірах. Як особистість я розвинула свої громадянські компетентності, впевнилася, що все у житті залежить від кожного з нас. Як учитель переглянула свої відносини «вчитель–учень», відчула більше відповідальності стосовно того, якого громадянина ми сформуємо. Як управлінець разом з колективом однодумців запроваджуємо в закладі принципи демократичного врядування, активніше залучаємо педагогів, учнів і батьків до вирішення всіх питань життєдіяльності школи. Також школа реалізувала кілька проектів, спрямованих на те, щоб бути корисними громаді.


Володимир Сизон, голова Тарасівської сільської радиКиєво-Святошинського району Київської області,що впроваджує проект:– Коли пройшов навчання за проектом, зацікавився цією тематикою і вирішив допомогти розвинутися не лише самому, а й новообраним молодим депутатам. Тому ми спільно з НАДУ розробили програму і проводимо щомісячні навчання для депутатів, зокрема з питань управління, бюджету, депутатської етики. Прагнемо сформувати демократичні компетентності у представників нашого депутатського корпусу.Вважаю, що громадянські компетентності особливо важливі в умовах децентралізації, яка накладає додаткову відповідальність. Ми активно залучаємо до громадського життя школу, учнів та їхніх батьків, проводимо спільні заходи.


Світлана Зубрицька, директор Нерубайського НВК«школа-гімназія» Біляївського району Одеськоїобласті, пілотного закладу за проектом:– Завдяки проекту ми стали більш демократичними, відкритими, чутливими до проблем громади, тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, зокрема, вирішуємо проблеми навчання дітей ромської національності. Зросла активність учителів, а відповідно – й учнів, у проведенні різноманітних заходів. Потужніше запрацював наш сайт школи, спілкуємося з батьками у соцмережах. Проводимо з батьками психологічні тренінги, вони беруть участь у загальношкільних заходах, педагогічних радах.

Comments


Останні публікації

bottom of page