top of page

Важливість формування відповідального громадянства як чинника розвитку демократичного суспільства

Під час другого навчального заняття з заступниками директорів з виховної роботи та педагогами-організаторами, яке проводилось в рамках спецкурсу «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» курсів підвищення кваліфікації Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, були розглянуті питання важливості формування відповідального громадянства як чинника розвитку демократичного суспільства та складові компетентностей для демократичного громадянства через призму 9 ключових понять освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), зокрема таких як ідентичність, відповідальність, конфлікт, свобода, правила і закони та ін.Особлива увага була приділена практичному опрацюванню можливостей використання методичного ресурсу Ради Європи з ОДГ/ОПЛ, що міститься на освітній платформі «Живемо в демократії», у формуванні в учнів громадянських компетентностей. Слухачі мали можливість на власному досвіді оцінити переваги діяльнісного підходу ОДГ/ОПЛ щодо розвитку самоідентичності особистості: «Наша ідентичність – це наше самоусвідомлення, тобто те, якою людиною ми є на наш власний погляд».
Слід зазначити, що поняття «Ідентичність» є наскрізним для всіх рівнів освіти з питань демократичного громадянства та прав людини. Так слухачі опрацювали вправи І уроку «Ідентичність: я у своїй громаді» (І том) та І уроку «У мене є ім’я – у нас є школа» (5-й том). І це не випадковість, що саме це поняття є першим щодо розгляду у кожному посібнику з ОДГ/ОПЛ, адже права людини зосереджуються на особистості. І кожна людина наділена гідністю, правом жити вільно, насолоджуватися своїми правами та не підлягати дискримінації.


Для Нової української школи, як і для сучасного суспільства загалом, свобода особистості є викликом. Вчителі по завершенню заняття утвердились у думці, що ми маємо створювати умови для стимулювання в учнів власного почуття гідності та усвідомлення ними власних індивідуальних сильних сторін. Адже сильні сторони особистості є потенціалом для демократичного суспільства, а ідентичність тісно пов’язана з такими ключовими аспектами, як різноманітність і плюралізм, рівність, свобода та відповідальність.

Comments


Останні публікації

bottom of page