top of page

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях англійської мови

12 квітня на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів в рамках курсів підвищення фахової кваліфікації проведено навчальне заняття з теми «Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у процесі навчання іноземних мов».


У ході проведення заняття учасники ознайомилися з метою впровадження громадянської освіти та важливістю підтримки розвитку громадянського суспільства через поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні у процесі цільового навчання вчителів закладів загальної середньої освіти.


Під час навчання педагоги опрацювали тему демократичної культури, демократичного врядування в навчальному закладі, а також питання ефективного формування громадянських компетентностей у процесі навчання іноземних мов.


Учителі практикували методики та прийоми реалізації підходів ОДГ/ОПЛ в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа» та опрацювали теми: компетенції 21 століття; громадянська відповідальність вчителя Нової української школи як ресурс формування громадянської компетентності та відповідальності учнів; реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у змісті оновлених програм 5-9 класів з іноземних мов.


Тренер проекту DOCCU, Ярослава Кушнір, ознайомила педагогів з навчально-методичним забезпеченням, розробленим у рамках проекту, зокрема з посібниками з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини з серії «Живемо в демократії» авторства Рольфа Голлоба. Учасники відзначили практичне значення та спрямованість ресурсів, оскільки мали можливість адаптувати матеріали, моделювали навчальні ситуації на принципах і прийомах ОДГ/ОПЛ, виконували інтерактивні вправи, пов’язані із засвоєнням знань про громадянську відповідальність.


Також увага зосередилася на обговоренні бар’єрів (ОДГ/ОПЛ) в освітянському середовищі та визначенні тих сфер діяльності педагогів, які потребують змін для успішної реалізації принципів громадянської освіти.Comments


Останні публікації

bottom of page