top of page

Формування демократичної культури як основи розвитку громадянського суспільства через реалізацію демократичних принципів в усіх аспектах шкільного життя

21 листопада для слухачів курсів підвищення кваліфікації: вчителів біології, хімії та екології – у Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти проведено семінар-тренінг з розвитку громадянських компетентностей.


У демократичному суспільстві закони чітко регулюють права та обов’язки своїх громадян та захищають їхні інтереси. Такі засади є у демократичній школі – за допомогою певних правил адміністрація регулює процес навчання і стосунки між учнями, викладачами та батьками. Навчальний заклад намагається максимально залучити усі зацікавлені сторони (громаду, батьків, школярів та учителів) до вирішення існуючих проблем. Школа повинна бути мікросуспільством, де учні отримують певний життєвий досвід, користуються своїми правами і виконують свої обов’язки, зростають відповідальними.


Тренери проекту Надія Сенюк та Галина Гафійчук підкреслили, що найважливіше завдання, яке стоїть сьогодні перед педагогами, є розвиток демократичного врядування, яке спрямоване на формування демократичної культури як основи розвитку громадянського суспільства через реалізацію демократичних принципів в усіх аспектах шкільного життя. Сприяти успішній соціалізації учнів може лише умотивований вчитель, який розвивається професійно, який, окрім навчальної, розвиваючої та виховної функцій, готовий виконувати й громадсько-педагогічну функцію.


Інтерактивні вправи допомогли слухачам глибше осмислити права людини і громадянина, відпрацювати навички демократичного стилю спілкування і лідерства.Comments


Останні публікації

bottom of page