top of page

«Громадянська компетентність: актуальність та нові підходи». В Одесі відбувся тренінг для вчителів історії та права

В Одеському обласному інституті удосконалення вчителів 22 червня вчителі історії та права, які проходять курси підвищення кваліфікації, взяли участь в обговоренні теми «Громадянська компетентність: актуальність та нові підходи», під час якої були розглянуті такі питання як «Демократичне суспільство: взаємозв’язки влади та громадян» та «Демократична культура: складові та способи формування».


Так зокрема, в Конституції України визначено, що «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава», та перераховані права, свободи та обов’язки громадян. Однак чи достатньо цієї фіксації для того, щоб наша країна була по-справжньому соціальною та правовою?


В підручнику з права для 9 класу міститься інформація про свободи, права і обов’язки громадян України. Однак чи достатньо учням ознайомлення з цією інформацією для того, щоб потім у житті діяти відповідно?Вчителі прийшли до висновків, що лише активна участь громадян у житті країни є основою для реалізації своїх прав та виявом громадянської відповідальності. І з огляду на ті процеси, які відбуваються в нашій країні, актуальність розвитку громадянської компетентності в учнів є значною. Саме тому одне із завдань вчителів є оновлення підходів, опанування новими технологіями, методами та формами роботи задля оволодіння учнями знаннями про громадянство, демократію та права людини, формування в них навичок діяти відповідно до отриманих знань, і, найголовніше, розвивати демократичну культуру. Таку можливість надає вчителям використання методичних ресурсів проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні», з яким педагоги були ознайомлені в ході роботи групи над питанням оновлення підходів до формування громадянської компетентності в учнів.


Яким же чином організовувати навчально-виховний процес, який би сприяв соціалізації учнів? Вчителі прийшли до висновку, що поруч з компетентнісним та особистісно зорієнтованим підходами, слід використовувати діяльнісний підхід, побудований на принципах дотримання прав людини та основний на ключових демократичних цінностях. Адже окремих акцій, тематичних тижнів, виготовлення стіннівок замало для формування в учнів стійких цінностей. Закінчуючи школу, вони залишаються у пам’яті, лише як яскраві спалахи. А от саме повсякденне шкільне життя є тим «вчителем», який вчить учнів усвідомлювати взаємозв’язки свобод та законів, діяти за правилами, не виходячи за їх межі, врегульовувати власні інтереси та поєднувати їх з інтересами інших і суспільства загалом.Comentarios


Останні публікації

bottom of page