top of page

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини


Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) була прийнята 11 травня 2010 року 120-им засіданням Комітету Міністрів Ради Європи.


Текст Хартії складається з рекомендацій та пояснювального меморандуму.


Хартія передбачає впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини через усі види формальної, неформальної та інформальної освіти.


Хартія визначила відповідальність всіх держав-членів Ради Європи щодо реалізації практики освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, де ключову роль мають відігравати громадські організації. Саме тому Хартія рекомендує широке використання її положень у тих організаціях, які несуть відповідальність за освіту та молодь, а також поширення Хартії у країнах, які не є державами-членами Ради Європи.


Посилання для скачування:


Commentaires


Останні публікації

bottom of page