top of page

Майбутнє у демократії: в освіті та суспільстві

0 жовтня із змістовими та методичними аспектами громадянських компетентностей ознайомилися вчителі основ здоров’я – слухачі курсів підвищення кваліфікації у Львівському обласному інституті післядипломної освіти. У ході тренінгу педагоги дізналися про головну мету та ключові аспекти швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».


Тренер Ігор Гусаков ознайомив учасників заняття з загальними підходами до впровадження ідей демократії, демократичних цінностей у вітчизняний освітній простір: як на законодавчому рівні, так і на рівні зусиль освітніх інституцій та кожного освітянина зокрема. При цьому було акцентовано на сутності таких демократичних принципів, уміння керуватися якими у повсякденному житті має стати невід’ємним набутком випускника Нової української школи. Це, зокрема, такі принципи як політична свобода, рівноправність громадян, плюралізм.


Учасники тренінгу мали змогу дізнатися про нормативно правові підходи європейських інституцій до питань імплементації освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та освіти з прав людини (ОПЛ) в освітній процес, також практично попрацювати над дидактичними вправами, застосовуючи методичні напрацювання, що пропонуються у посібниках Ради Європи з серії «Живемо в демократії» (авторства Рольфа Голлоба та ін.).Comments


Останні публікації

bottom of page