top of page

Навчаємо демократії – вчимося демократії: в Івано-Франківській області завершено підготовку тренерів для учителів та керівників шкіл

09 листопада 2016 року завершилось навчання методистів та викладачів Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU), метою якого була підготовка тренерів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини в Івано-Франківській області.


«Важливо формувати громадянські компетентності учнів не тільки під час шкільних занять, а й через залучення їх до життя громади», – зазначила Любов Шелемей, регіональний координатор проекту в Івано-Франківській області, проректор ІФОІППО.Упродовж трьох днів (07-09 листопада цього року) учасники семінару-тренінгу працювали над поглибленням знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини; розвивали власні громадянські компетентності; розробляли зміст навчальних занять, напрацьовували необхідний науково-методичний комплекс матеріалів для тренерів щодо подолання у навчальних закладах адміністративно-бюрократичного керівництва, утвердження громадсько-державної моделі управління навчальним закладом на засадах демократичного врядування; формування в усіх учасників навчально-виховного процесу активної громадської позиції, високої політичної культури і демократичних цінностей.


Рольф Голлоб, професор Цюріхського університету, головний експерт та керівник проекту DOCCU, який є автором посібників з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), відмітив: «Демократія є основою для цивілізованого, ненасильницького вирішення конфліктів, тому демократичні держави – «переконані пацифісти» – як усередині своїх країн, так і в міжнародній політиці».


Під час тренінгу головний експерт проекту Любов Задорожна, проректор Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, розповіла про основні напрями розвитку проекту, про результати його впровадження у Одеській області: «Під час підготовки тренерів було зроблено акцент на тренінгових формах роботи, активному залученню до обміну досвідом всіх учасників семінару».


Підсумком останнього дня роботи стало вручення тренерам свідоцтв про успішне завершення навчання.

Comments


Останні публікації

bottom of page