top of page

Оновлення підходів до формування компетентностей для демократичного громадянства

На базі Одеського обласного інституту удосконалення вчителів  під час проходження курсів підвищення кваліфікації заступники директорів з виховної роботи у рамках опрацювання модулю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» взяли участь в навчанні з теми «Оновлення підходів до формування компетентностей для демократичного громадянства».

Мета навчання полягала у поглибленні обізнаності педагогів у сфері освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), визначенні актуальності оновлення підходів до формування громадянської компетентності та ознайомленні з можливістю використання методичних ресурсів проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» в шкільній практиці, зокрема у виховній роботі з класними колективами.В ході роботи педагоги прослідкували взаємозв’язки між способом організації життєдіяльності школи, формуванням громадянської компетентності учнів та розвитком демократичного суспільства. Заступники директорів проаналізували основні проблеми та роль учителя у формуванні в учнів компетентностей для демократичного громадянства, визначили напрямки розвитку демократичного врядування в школі, окреслили можливості налагодження партнерських стосунків школи, сім’ї та громади. Опрацювавши практично одне із занять, яке міститься в посібниках з ОДГ/ОПЛ («Правила дозволяють вирішувати конфлікти», ІІ том «Зростаємо у демократії»), педагоги мали можливість оцінити переваги діяльнісного підходу, основаного на демократичних цінностях, у формуванні громадянських компетентностей в учнів.


В ході заключного обговорення педагоги прийшли до висновку, що принцип «Про. Через. Для» має стати ключовим у розвитку демократичного врядування в школі та формуванні компетентностей для демократичного громадянства.


Comments


Останні публікації

bottom of page