top of page

Роль професійної компетентності вчителя у забезпеченні якості освіти

11  жовтня в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів під час навчального заняття в рамках проблемних курсів підвищення кваліфікації з розвитку громадянських компетентностей вчителі української мови та літератури розглядали соціально-особистісну компетентність вчителя, яка є однією з ключових у формуванні педагогіки партнерства та організації уроку на демократичних засадах. Під час заняття були опрацьовані такі питання, як роль професійної компетентності вчителя у забезпеченні якості освіти, основні засади демократичного уроку, стилі педагогічного спілкування вчителя та ефективні стратегії фітбеку. У ході виконання практичних вправ були використані матеріали І тому посібників з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) «Навчаємо демократії».


Вчителі погодились у думці, що особисті якості вчителя є підґрунтям розвитку теоретичної та практичної складових професійної компетентності.Comments


Останні публікації

bottom of page