top of page

Семінар-тренінг «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування – Модуль Б»

З 18 по 19 травня 2015 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбувся другий модуль всеукраїнського семінару-тренінгу «Формування громадянських компетентностей у державних службовців і представників органів місцевого самоврядування». Навчання проводиться в рамках впровадження швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU).


У тренінзі взяли участь викладачі та працівники центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також викладачі Національної академії. Підготовку в рамках програми проходять 20 учасників з 11 регіонів України: Сумської, Запорізької, Львівської, Чернігівської, Київської, Вінницької, Одеської, Житомирської, Чернівецької, Закарпатської областей та міста Києва.


Протягом трьох днів семінару швейцарські та українські експерти Айріс Хенселер Штірлін, Мартін Ретцель, Людмила Паращенко, Юлія Молчанова та Мар’яна Орлів разом з учасниками активно обговорювали особливості формування громадянських компетентностей у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


Основними завданнями роботи модулю Б було:


  • визначити особливості компетентністного підходу до навчання;

  • сформулювати структуру демократичних компетентностей за матеріалами Хартії з ОДГ/ОПЛ, Закону України «Про державну службу»;

  • представити концепції модернізації державного управління в Україні;

  • змоделювати навчальні ситуації для розвитку демократичних компетентностей.


Програму семінару-тренінгу розроблено з урахуванням основних положень Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), яка була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 року.


Тематика дидактичних семінарів для тренерів з підготовки державних службовців з ОДГ/ОПЛ, а також впровадження модулю «Демократичне громадянство» за проектом включає навчання за трьома модулями в ході трьох очних семінарів та курсу дистанційного навчання. У результаті учасниками та тренерами буде розроблено навчальний курс з ОДГ/ОПЛ для програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях.


Нагадаємо, що в рамках проекту DOCCU Національна академія забезпечує впровадження Компоненту 1 «Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування» на національному рівні. Проект спрямовано на розбудову громадянського суспільства в Україні з метою:

  • посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ;

  • реалізації принципів належного врядування шляхом поширення освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) серед державних службовців;

  • створення і впровадження навчального курсу з ОДГ/ОПЛ в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;

  • посилення національної дискусії щодо демократичного громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.


У 2015 році діяльність за проектом передбачає навчання на семінарах-тренінгах 20 нових тренерів з ОДГ/ОПЛ та безпосереднє впровадження курсу з ОДГ/ОПЛ у систему підготовки державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в України.


留言


Останні публікації

bottom of page