top of page

Розвиток громадянських компетентностей як пріоритетний напрямок роботи школи

У ході курсів підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів педагоги-організатори взяли участь у навчальному модулі «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».


Слухачі були ознайомлені з нормативно-правовими засадами громадянської освіти, ціннісними орієнтирами, метою і завданнями громадянської освіти, а також із рекомендаціями щодо реалізації громадянської освіти на основі загальношкільного підходу. Зі слухачами працювали викладачі інституту, тренери швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»: Лариса Кононенко та Марія Гриньова.


Під час практичної частини модулю педагоги-організатори поглибили знання про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ), розвинули розуміння сутності основних цінностей демократичного суспільства, відповідального громадянства й демократичної участі як базових засад сталого розвитку країни.Задля реалізації наскрізного та діяльнісного підходів щодо формування громадянських компетентностей у роботі школи, педагоги-організатори були ознайомлені із можливостями використання навчально-методичних ресурсів із серії ОДГ/ОПЛ, зокрема в організації роботи учнівських самоврядувань, здійсненні соціального проектування та проведенні уроків з ОДГ/ОПЛ.


Цінним для педагогів став обмін життєвим досвідом демократичної участі у житті громади та позитивними практиками формування і розвитку громадянських компетентностей у виховній роботі школи.

Yorumlar


Останні публікації

bottom of page