top of page

«Навчаємо, щоб жити і зростати в демократії»: у Івано-Франківську відбувся семінар-тренінг для керівників гуртків позашкільних установ

6 червня 2017 року на базі Івано-Франківського ОІППО в процесі курсової підготовки слухачів групи керівників гуртків позашкільних установ відбувся тренінг «Навчаємо, щоб жити і зростати в демократії».Тренери – доцент, кандидат політичних наук Уляна  Лукач та старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Христина Дуда – ознайомили присутніх із швейцарсько-українським проектом «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». Зважаючи на специфіку вітчизняних суспільно-політичних трансформацій та подальшу наполегливу інтеграцію України до європейської спільноти, виникає потреба в активних, поінформованих і відповідальних громадянах, вагомим чинником формування яких є національна система освіти. Оскільки позашкільна освіта є невід’ємною складовою освітньо-виховного простору, актуальним засобом її модернізації є освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ).


Впродовж тренінгу закцентовано увагу на необхідності проведення гурткової роботи на демократичних засадах та вдосконалення змісту, форм і методів позашкільної освіти через формування ключових компетентностей. Проведені інтерактивні вправи спрямовувались на відпрацювання навичок демократичного стилю педагогічного спілкування, створення демократичного навчального середовища, а відтак і формування демократичної культури як основи громадянського суспільства.


Відгуки учасників тренінгу засвідчили актуальність активного навчання через власний досвід, необхідність визнання нових пріоритетів у навчально-виховній, розвивальній, соціалізуючій роботі з гуртківцями.

Comments


Останні публікації

bottom of page